מנחת הארץ קמחים אורגניים

 

 

                                                   

  

   

 
 

מנחת הארץ טחנת קמח אורגנית

מנחת הארץ קמחים אורגניים
 

 
_________________________________________________________________________________________________
 

מנחת הארץ רח' קומבה 20 חדרה (אזה"ת)   |   אילנה- 058-4493837 (בימים א'- ה' בשעות 8:00-14:00)   |   minhathaarets@gmail.com