Responsive image

ישוב זית רענן (חבל בנימין)

   מזכירות נריה: 9974233 -02
מזכירות נריה, ד.נ. מודיעין 7193700

ישוב קהילתי באזור השומרון השייך למועצה אזורית מטה בנימין. הישוב הוקם בשנת 2001 לזכרו של הרב שלמה רענן.

זית רענן הוא ישוב דתי לאומי באזור הרי בנימין בגוש טלמונים-דולב השייכת למועצה אזורית מטה בנימין, ונחשבת פורמלית לשכונה של הישוב נריה.
נקרא על שם הרב שלמה רענן שנרצח בחברון. היישוב נמצא צפונית מזרחית למודיעין ולקרית ספר בגובה כ-620 מ' מעל פני הים.

זית רענן הוקמה בחודש תמוז ה'תשס"א. גרות בה כ-20 משפחות, בהן 2 משפחות הגרות במבני קבע. בשכונה בית כנסת ואף בריכת שחיה המושכרת לקבוצות או משפחות. בני נוער מישבים באופן לא קבוע את "גבעת אגוז" הסמוכה לשכונת המייסדים ממזרח.

סמוך ליישוב נמצאת שמורת דולב.

צור קשר עם ישוב זית רענן (חבל בנימין)