Responsive image

אולפנת קרית ארבע

   02-9961967 פקס-02-9961791
קרית ארבע

לצד האוויר והאווירה המושגים גם כתוצאה מפעילות חברתית ענפה, זוהי מקום בו תוכלי לגשת לבגרות מלאה בכיתות עיוניות בכיתות מב"ר וכן כיתות מקדמות. פנמיה חלקית/ מלאה.

צור קשר עם אולפנת קרית ארבע