Responsive image

טל-אל איסוף ומחזור בע"מ

0559781419
א.ת ניצני עוז

שרותי כבישה מוצרי נייר ואריזה גריסת נייר ומדיה מגנטית איסוף פלסטיק איסוף נייר וקרטון.

חברת טל אל* החלה דרכה בשנת 1983 כאספנית אשפה.

עם חקיקת חוק המיחזור בראשית שנות ה-90 פנתה טל אל לתחום איסוף פסולת למטרות מיחזור תוך ראייה אסטרטגית לפיתוח תחום המיחזור.

חברת טל אל מתמחה באיסוף וטיפול בפסולת מסוגים שונים (בעיקר פסולת נייר) מכל רחבי הארץ ממפעלים פרטיים ורשויות מקומיות ,במטרה לצמצום נפחי האשפה לצורך הטמנה, באמצעות מערך ההובלה והאיסוף של החברה הכוללים כ-50 כלי רכב מסוגים שונים המותאמים לצורות האיסוף השונות.

ברשות החברה כלי אצירה שונים ומגוונים אשר מוצבים ביותר מ-9000 אתרים בכל רחבי הארץ שמיועדים לתת פתרון לאחסנה ולהובלת חומרי נייר , פלסטיק ופסולת מסוגים שונים מהאתרים לשטח המפעל וכוללים דחסנים, מכבשים, כלובים ומתקנים לנייר ולקרטון, מערכות יניקה ושאיבה, מכולות אחסון ועוד. הפסולת משונעת לשטח המפעל באמצעות מערך ההובלה.

מערך ההובלה הוא ממוחשב וכולל 35 משאיות חדישות מסוגים שונים, העומדות בתקני יורו 4 (תקני איכות הסביבה לפליטת זיהום) שתפקידן לאסוף את החומרים (נייר, קרטון ופלסטיק מסוגים שונים) מכלי האצירה לשטח המפעל.

צור קשר עם טל-אל איסוף ומחזור בע"מ