מדריך עסקיםלוח אירועיםדרושיםנדל"ןיד שניהרכביםהקניון הכתוםכתום TVהוספת עסק
התחברות

התחבר / הרשםשכחתי סיסמא
חדשות
מזג האוויר

הסופר-וומן היהודית שבפרשת בחוקותי

 

הרב עזריאל אריאל


 


מידה רבה של הגנת יתר אופפת כל דיון על מעמדה של האשה ביהדות.
מחד גיסא – שוויון, שכן שניהם שייכים לצלם א-להים שבאדם. הגמרא מחזקת את קביעת השוויון בין המינים בשלוש קביעות עקרוניות: "השווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה... לכל דינים שבתורה... לכל מיתות שבתורה...".
ומאידך גיסא – שוני בולט בתחומים הלכתיים רבים, במצוות עשה שהזמן גרמן, בדיני ירושה ובהלכות אישות.

 


אין קושי עקרוני להבין את כל ההבדלים ההלכתיים, שכן הם מבטאים את ההבדל בתפקידים של שני המינים, מצד אחד, ובמנטליות שלהם, מצד שני.

אולם סוגיא אחת קשה להסבר עד מאד – פרשת ערכין. כאן לא מדובר על תפקיד, ואף לא על תפקוד, אלא על ערך. ולכל אורך הקו – מערכם של בני חודש ועד ערכם של בני ששים שנה ומעלה – ערכו של האיש גבוה מערכה של האשה.


אולם עיון נוסף בסוגיא יראה כי מסקנה נמהרת היא זו, לזלזל בערכה האבסולוטי של האשה לאור פרשה זו. 
בראשית הדברים נשים את לבנו לכך, שעל פי הלכות ערכין, אין הבדל בין ערכו של יהודי לבין ערכו של גוי או עבד. ברור אפוא, כי ה'ערך' של פרשה זו אינו נוגע כלל ועיקר להערכת המשמעות הערכית רוחנית לקיומו של אדם.

 

 "ירידת ערכו" של הזקן שעבר את גיל ששים, אף היא אינה תואמת את ההערכה הרבה לה זוכה הזקן בתורתנו, המצווה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", בניגוד מוחלט לטוענים כי "העולם שייך לצעירים...". על כורחנו יהיה עלינו להכיר בכך, שה'ערך' של פרשת ערכין אינו מבטא ערך רוחני מוחלט אלא הערכה הקשורה לתפקודו של האדם או לתפקידו.

וכאן עלי להכיר תודה לחברי, הרב שמעון בירן הי"ד, רבה של כפר דרום ת"ו, אשר הביא את הדברים הבאים של הרש"ר הירש בדרשתו האחרונה בבית הכנסת בכפר דרום, בשבת 'בחוקותי' תשנ"ב, ערב נפילתו על קידוש השם מספר ימים לאחר מכן. וכך אומר הרב הירש:

ה'ערך' של האשה מופיע בדרך כלל במכפלות של המספר 3 (3, 30) ושל המספר 10 (10, 30), ובמקביל, ה'ערך' של האיש – במכפלות של 5 (5, 50, 15) ו-10 (20, 50). מה מבטאים מספרים אלה?
 10 הוא מספר המבטא שלמות. לכן, מספר זה ומכפלותיו מופיעים אצל האדם במצבו השלם, בתקופת הבחרות, בה הוא מגיע לשיא שלמותו, ובתקופת הפעילות, בה הוא נמצא בשיא פעילותו. בזמנים האחרים מופיעים בעיקר מספרים חסרים. המספר 3 מבטא את המשפחה (איש, אשה, ילדים), המספר 2 – את חיי החברה (בין אדם לחבירו או לסביבתו), והמספר 5 – את הצירוף של שניהם.


האשה – עיקר תפקידה הוא בבית פנימה. לכן היא מוערכת בכפולות של 3. בגיל הינקות – 3 בלבד, ובגיל הפעילות – 30. בגיל הבחרות היא מגיעה לשיא שלמותה – 10, ואף בגיל הזקנה, לאחר שסיימה את גידול הילדים – שבה היא אל מצבה השלם, שהוא – 10. האיש, לעומתה – תפקידו כפול: בבית ובחוץ. לכן תפקידו מוערך ב-5, שהם 2+3. בגיל הינקות – 5, בגיל המימוש של השלמות האישית בפעילות בבית ובחברה – 50, ואילו בימי הבחרות, בה בונה הוא את שלמותו – 20, 10 כלפי הבית ו-10 כלפי חוץ. בימי זקנתו, ישנו פער בין שני המרכיבים של שלמותו: באחד מהם (מן הסתם הוא החלק המשפחתי) - נמצאת אישיותו בשיא שלמותה לאורך זמן, ואילו בשני (זה החיצוני, תחום העבודה) – הולכת היא ופוחתת. על כן תפקידו מוערך ב-10 ועוד מחצית של 10.

קביעה זו של תורה – דומה כי כוחה יפה היה בימי קדם. אולם כיום, כאשר כמעט כל אשה "אשת חיל" היא - אשר "היתה כאניות סוחר, ממרחק תביא לחמה" – הפוך הוא המצב. במקרים רבים, האשה משקיעה את כל כולה בעבודת חוץ לצד אחריותה על הבית, ואילו האיש, פעמים רבות שהוא משקיע את עצמו בחוץ תוך שהוא מזניח את הבית...

לא רצתה התורה לערער על תִפקוּדה המעשי של האשה בחיים המודרניים כי אם על תפקִידה, ברמת הציפיות. לא נכון לצפות מן האשה להיות "סופרוומן" בבית ובחוץ כאחד, כשם שלא נכון לפטור את האיש מלהיות נוכח ופעיל בביתו כאב לילדיו. נוכחותה בביתה, כרעיה וכאם – זהו תפקידה. פעילותה בחוץ – התנדבות היא, כלפי המשפחה או כלפי החברה. לא עליה מוטלת האחריות לפרנסת הבית, כי אם על אישה. יכולה היא להתנדב כדי לסייע בפרנסה, למרות שאין זו חובתה. יכולה היא גם לצאת ולעבוד כדי לזכות בסיפוק ולתרום את תרומתה הייחודית בחיים החברתיים, אולם גם זאת – לא כהיענות לציפייה חברתית, אלא כהכרעה אישית.

ומכאן קריאה לראשי המערכת הכלכלית: אל תצרו מציאות כלכלית המחייבת כל אשה לצאת לעבודה במשרה מלאה (תוך ניפוח מערכת המעונות, הצהרונים וכדו'). שחררו אותה, ואל תסחררו אותה. תנו לה את הבחירה להתנדב לעבודה כרצונה ולעבוד במידה המתאימה לה לפי בחירתה.

 עזרי מעם ה' - הרב עזריאל אריאל
 

* ייעוץ זוגי [התמחות מיוחדת בהתמודדות עם ADD בקשר]
* הדרכת רווקים בתהליך הבחירה ולקראת הבחירה
* ייעוץ לאישות בקדושה
* הרצאות וסדנאות לרווקים ולזוגות
 
טלפון: 055-9779229
מייל: azriel11@neto.net.il
 
תגובות                                                                                                               | כתוב תגובה

1. "ירידת ערך". הרב כתב: "כאן לא מדובר על תפקיד, ואף לא על תפקוד, אלא על ערך" וכן ""ירידת ערכו" של הזקן שעבר את גיל ששים, אף היא אינה תואמת את ההערכה הרבה לה זוכה הזקן בתורתנו, המצווה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן", בניגוד מוחלט לטוענים כי "העולם שייך לצעירים...". על כורחנו יהיה עלינו להכיר בכך, שה'ערך' של פרשת ערכין אינו מבטא ערך רוחני מוחלט אלא הערכה הקשורה לתפקודו של האדם או לתפקידו". אך ממדרש חז"ל שרש"י מביא על סיבת הפער הקטן יותר בימי שקנה בין אשה לאיש. היא בגלל החיקה הגדולה יותר שיש לזקנים בתפקוד מאשר לזקנות. ומביא שם את הפתגם העממי "סבא בבית פחא בבית וכו'. כך שלפחות לפי שיטתו יש קשר בין התפקוד לערך.  (נתי, 20.5.15)
 
  כתבות נוספות
 

  

לא משנה מה סוג עור
הפנים שלך - בטיפול
מתאים תהני מעור מדהים

 

להקה או תקליטן?
שאלת השאלות
למארגני אירועים

 

ד"ר סוס: ריפוי בעיות
בתחום הפיזי והנפשי
 
באמצעות רכיבה טיפולית

 

אין לך מה ללבוש?!
בפחות מחמישים שקל בבוטיק של שירה תפתר הבעיה.

עשי זאת בעצמך: ניקיון מקצועי לתכשיטים שלך