Responsive image

ישוב נחליאל (חבל בנימין)

   08-9248370
ד.נ. מודיעין 7193800

הישוב נחליאל - הינו ישוב תורני המשלב בתוכו איכות חיים, רמה תורנית גבוהה וגיוון דעות.

כאן ניתן למצוא משפחות ותיקות המארחות את נכדיהן לשבת ,זוגות צעירים בתחילת דרכם המשותפת ומשפחות צעירות עם ילדים בכל הגילאים.

ביישוב קיים גרעין תורני שפועל במישור החברתי והקהילתי וממשיך להתרחב בימים אלו..

צור קשר עם ישוב נחליאל (חבל בנימין)