Responsive image

יישוב נופים (שומרון)

   09-7923454
ד.נ. לב השומרון מיקוד 44841

ישוב עירוני מעורב עם אוירה קהילתית.
הישוב טובל בנוף משגע וצופה על שמורת הטבע "נחל קנה". השמורה מקיפה את הישוב מצפון מערב ודרום.

בשנת 1982 הוכרז המקם כאדמת מדינה והוחלט ע"י ועדת שרים לענייני התיישבות להקים את נופים, שהוקם בשנת 1986.
עתודות הקרקע של הישוב הן מהגדולות בשומרון.

צור קשר עם יישוב נופים (שומרון)