Responsive image

יישוב מכורה (בקעת הירדן)

   02-9943563
ד.נ מזרח בנימין, מיקוד 90698

מכורה זה ישוב יהודי הנמצא בבקעת הירדן
הישוב הוקם בשנת 1973
במכורה מתגוררים 120 תושבים

מרבית המשפחות במכורה נהנות מאיכות חיים כפרית מחד ומאידך, רבים עוסקים בקשת רחבה של עיסוקים במושב ומחוץ למושב. במכורה, מקדמים בברכה יוזמות ורעיונות עסקיים
ולצורך כך הוקמו מבני תעשייה. חלק מהתושבים עוסקים בחקלאות.

צור קשר עם יישוב מכורה (בקעת הירדן)