Responsive image

כרמי צור (גוש עציון)

   02-9961942
כרמי צור, גוש עציון מיקוד 90400

הוקם על ידי קבוצת תלמידים מישיבת הר עציון, כדי להיות חלק מגוש יישובים המקשר בין יישובי גוש עציון לקרית ארבע. אולם יישובים נוספים לא קמו עדיין, והיישוב החדש נותר בודד.

צור קשר עם כרמי צור (גוש עציון)