Responsive image

כפר האורנים (חבל בנימין)

   08-9768208
רח היער 5, ד.נ. מודיעין 7313400

קליטה-הקליטה לישוב מתבצעת באמצעות רכישת בתים או שכירתם. אין צורך לעבור וועדת קליטה. לאחר הרכישה או שכירת הבית מגיע תור הביקור במשרדי הישוב אצל רונית, מילוי הוראת הקבע ורישום הילדים (כן ירבו!) במוסדות החינוך.
חינוך-בישוב קיימים 6 גני ילדים ובית ספר "אור", בית ספר יסודי 8 שנתי. ילדי התיכונים לומדים ב"מודיעין".

מתנ"ס-המתנ"ס פעיל משעות הצהריים, עת ילדי השיכבה הצעירה של בית הספר מגיעים אליו במסגרת הצהרון הישובי הכולל גם ארוחת צהריים וחוגי העשרה. אחר הצהריים מתחיל המתנ"ס להתמלא בילדים ובבני נוער המגיעים אליו להנות משלל החוגים ומהספריה העשירה.

צור קשר עם כפר האורנים (חבל בנימין)