Responsive image

כפר אדומים (חבל בנימין)

   5354855 -02
ד.נ. מזרח בנימין 9061800

בדרכך מירושלים לים – המלח, באמצע הדרך, על הגבעה משמאל- בתים. זהו כפר-אדומים, יישוב של 400 משפחות השוכן מעל נחל פרת. כאן תמצא אנשים מכל גווני עם ישראל – צברים ילידי הארץ ועולים חדשים, דתיים ושאינם דתיים, צעירים ומבוגרים, כולם יחד מרכיבים את קהילת כפר-אדומים.

אם תרצה לדעת מה טיבה של קהילה זו, אל בית הספר לך. ילדים בכיסוי ראש ובלעדיו, בנים ובנות לומדים בצוותא, וחברים יחדיו בתנועת הצופים. טרם כניסתם לבית הספר למדו הם יחד במעונות ובגני הילדים ביישוב. עניין זה של חיים ביחד בעיקר דתיים ושאינם דתיים הוא הרעיון המיוחד שחרט כפר-אדומים על דגלו.

כפר-אדומים הוא יישוב קהילתי ומבחינה משפטית פורמאלית זוהי אגודה שיתופית להתיישבות. רוב תושבי היישוב הם חברים באגודה השיתופית. הם בוחרים ונבחרים במוסדות האגודה - הוועד המנהל של האגודה והוועדות השונות שלה בתחומי החינוך, התרבות, הבנייה וכדומה. הגוף העליון ביותר של האגודה הוא האסיפה הכללית בה שותפים כל החברים, והחלטותיה מחייבות את הכלל.

אם תטייל בכבישי הכפר ובשבילים, תוכל להבחין בבריכת השחייה, במרפאה, במגרש הכדורסל, בגני המשחקים, בטיילת בבתי המלאכה, במספר חנויות, במכינה הקדם – צבאית ובפינות התצפית. במרכז הכפר, ליד בית הספר בניין גדול המאחד בתוכו את בית הכנסת והמועדון. זהו בניין השוקק חיים. מבוקר עד ערב - מנייני תפילה ושיעורי תורה בבית-הכנסת, חוגים והתכנסויות לאירועים במועדון.

בסמוך ליישוב, ממזרח וכן ממערב לו, שני ישובים נוספים בעלי צביון דומה - אלון ממזרח ונופי פרת ממערב. גם הם ישובים לכלל ישראל, וביחד מהווים שלשת יישובים אלו גוש אחד המכונה "גוש אדומים". שלושת היישובים הינם בתחום האחריות של מועצת בנימין.

צור קשר עם כפר אדומים (חבל בנימין)