Responsive image

ישוב חרשה (חבל בנימין)

   02-972620
ד.נ. מודיעין 7193700

ישוב בעל אופי תורני, האוירה בישוב רגועה ונעימה והקשרים החברתיים והבין משפחתיים חזקים, בונים וטובים.

הישוב הוקם לפני מס' שנים, ביום חורפי וגשום, ע"י קבוצת בחורים מישיבת מרכז הרב שהחזיקו במקום בהתמדה ובמסירות, מתוך אמונה בבורא עולם המצוונו להאחז ולהתנחל בכל מרחבי ארץ קודשנו.
בתקופה זו, בה היו הבחורים, היו קשיים רבים: הבחורים גרו בשתי מכולות קטנות בהם ישנו, אכלו והתפללו. תנאי השטח בחורף, בדרך לא סלולה, גם הם לא הקלו על החיים במקום בגבעה קרה וחשופה, וההגעה למקום היתה כמעט בלתי אפשרית.
לאחר זמן מה עלו 2 המשפחות הראשונות לישוב, וגם הן גרו בתנאים לא תנאים במכולות עם ילדים, בלי ציוד רב שלא יכול היה להכנס לתוך המכולה.
בתקופת ממשלת ברק, כאשר הישוב מנה כ - 10 משפחות,חרב הגירוש הונפה על הישוב בין שאר המאחזים שעמדו בסכנת גירוש. אך בהסכם שנקרא"הסכם המאחזים" הישוב אושר ונשאר על מקומו.
בשנים האחרונות הישוב ב"ה המשיך להתפתח, נוספו קראונים, משפחות נקלטו, נבנה בית כנסת, מקוה ואף שכונת הקבע התחילה להבנות עם 8 בתים ראשונים.

חינוך ושירותים

בית כנסת, מקוה, 3 כיתות מעון, 2 כיתות גן, ספריה עשירה ומגוונת לכל הגילאים, משחקיה פעילה, פעלתון, מכולת, חנות "מציאון" – יד שניה, גני שעשועים, פינת חי ועוד.


תעסוקה

הישוב מונה היום כ- 35 משפחות כ"י, מהם אברכים, מורים ובעלי תעסוקה שונים. מקורות התעסוקה מגוונים, חלקם בתוך גוש הישובים (טלמון, נריה, דולב) וחלקם באזור מודיעין והסביבה.

צור קשר עם ישוב חרשה (חבל בנימין)