Responsive image

ישוב הר גילה (גוש עציון)

   02-9932742
הר גילה ד.נ צפון יהודה

היישוב הקהילתי הר גילה הנו ישוב משותף חילוני דתי במרחק של כ־ 2.5 ק"מ מירושלים ותחת שיפוטה של המועצה האזורית גוש עציון. שמו של היישוב ניתן לו על שם ההר הסמוך לו הר גילה.

היישוב הוקם בחנוכה 1968 תשכ"ח ביוזמתם של יורם בן מאיר ורעייתו רותי - שייסדו במקום בית ספר שדה ממש בפסגת ההר "ראס בית ג'אלה". מפסגת ההר אפשר לצפות לכל עבר וזו נחשבת לנקודת תצפית יחידה ביופייה המשקיפה על כל ירושלים.

צור קשר עם ישוב הר גילה (גוש עציון)