Responsive image

ישיבה תיכונית אהבת חיים

   02-9943717 פקס: 153-2-9943915
כוכב השחר

הישיבה נותנת מענה לנערים בכיתות ט'-יב' בעלי A.D.D ו – A.D.H.D ובעלי לקויות למידה שונות. הישיבה הינה בעלת אופי לימודי עיוני ומכוונת את כל תלמידיה לבגרות.

צור קשר עם ישיבה תיכונית אהבת חיים