Responsive image

השומר יו"ש- ארגון השמירה ביהודה ושומרון

נגה   058-4660044
טנא עומרים

השומר יוש- ארגון השמירה ביהודה ושומרון. הוקם בשנת 2013 מתוך התעוררות אזרחית וחקלאית במטרה להשיב ולחזק את הביטחון האישי והכלכלי, הגאווה הלאומית והאמון לחקלאים עם דגש על בעלי העדרים.

צור קשר עם השומר יו"ש- ארגון השמירה ביהודה ושומרון