Responsive image

ישוב ארגמן (בקעת הירדן)

   02-9941721
ארגמן ד.נ. ערבות הירדן, מיקוד 90642

מושב עובדים, תנועת משקי חירות-בית"ר. הישוב הוקם בשנת 1968 כהיאחזות נחל, עבר כמה גילגולים עד לנוכחי כמושב עובדים. את הישוב מקיפים כרמים ומטעי זיתים.

מיקום הישוב– על כביש 90, כחמישה ק"מ צפונית לצומת אדם - כביש 90 וכביש 57. מצפון לאזור הג'יפטליק, על שלוחה הצופה על כיכר הירדן, עמק סוכות ומוצא נחל יבוק מהרי גלעד אל הירדן.

הוקם כהיאחזות נח"ל ביום כ"ט חשוון תשל"ט, 20 בנובמבר 1968 ואוזרח, ביום כ"ג אייר תשל"א, 18 מאי 1971.
ארגמן – מנציח ברשאי התיבות את שמם של שני מפקדי צה"ל – אריק רגב גד מנלה ז"ל, שנפלו במרדף הגיפטליק.
בארגמן - ארבעים וחמש משפחות. חלקם, חברי האגודה החקלאית - המוצאים פרנסתם במשקי תבלינים ירוקים ליצוא, במטעי תמרים ובגידול ירקות. ענפים משותפים: מטע תמרים, כרם ענבים למאכל ולול פיטום. וחלקם - תושבים קהילתיים במגוון עיסוקים. לאחרונה חזרו לארגמן מספר משפחות צעירות – בני הדור השני למקימי הישוב ומגמת הקליטה נמשכת.

צור קשר עם ישוב ארגמן (בקעת הירדן)