Responsive image

ישיבת הסדר שיח יצחק

דובי שפלר   02-9938855
גבעת הדגן 1, אפרת

ישיבת הסדר השולחת את תלמידיה לשירות צבאי, כחלק מתכנית הלימוד. לאחר תום התכנית נשארים רבים מהתלמידים ללימודי המשך, והנשואים שבהם מצטרפים לכולל האברכים.

צור קשר עם ישיבת הסדר שיח יצחק