Click HERE for English site


הצלחנו!!
קמפיין חבילות לְבָנים לחיילי צה"ל

תרמתם סה"כ מספר מדהים:
9066 חבילות לבָנים!

 אבל רגע- אל תלכו
יש קמפיין חשוב ביותר, שעדיין ממשיך לרוץ!

אנחנו ממשיכים להתרים לקמפיין ציוד 
לחיילים.

לפרטים:
תודה ענקית - לכולם.
אנחנו נדהמים אל מול גל הנתינה הענק שמגיע ללא הרף מכל העולם..
עוד שנים ארוכות נחזור ונספר את הסיפורים האלה, על העם המדהים שלנו,
שנותן ונותן -בכזאת אהבה ושמחה

גדליה ואלישבע בלום

 תודה לשותפים שלנו